Click on This Ad to Earn Money

การตรวจซ่อมเมนบอร์ด Sony MBX223 อาการช็อต

Aug 21, 2018

การทำงานของไอซี PWM เบอร์ RT8223M

ตัวอย่างวงจร การทำงานของไอซี PWM เบอร์ RT8223M โดยแสดงให้เห็นถึงขาสัญญาณไฟต่างๆ โดยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต แต่สำหรับการออกแบบวงจรการทำงานในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊คนั้น จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ดังนั้นควรศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของไอซีภาคจ่ายไฟแต่ละเบอร์ แต่ละภาคส่วน โดยอาศัยข้อมูลจากดาต้าชีท เป็นหลัก

Aug 21, 2018

ขาสัญญาณที่สำคัญต่างๆ ของไอซีที่ใช้ในระบบภาคจ่ายไฟสแตนบาย 3.3V 5V

1.ไฟเลี้ยง VCC2. input enable LDO3. Power output Low-dropout regulator (LDO)4. input enable Switching mode power supply (SMPS)5. Power Output SMPS6. Power good signal (PG) #ระบบไฟง่ายนิดเดียว#laptopfix#laptopfixshop#LaptopfixTraining#LaptopfixThailand