Click on This Ad to Earn Money

Month: January 2017

เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบภาคจ่ายไฟในงานซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊ค

เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบภาคจ่ายไฟในงานซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊ค เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบภาคจ่ายไฟในงานซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊ค สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการศึกษาพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ในงานซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊ครุ่นที่ 1  วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 18.00น. รับจำกัด จำนวน 4 ท่านรุ่นที่ 2  วันที่  4 – 5  มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 18.00น. รับจำกัด จำนวน 6 ท่าน สถานที่จัดอบรม ร้านอัมพวันคอมพิวเตอร์ เมือง นครราชสีมาค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม 4,000 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีเบรดบอร์ดเพื่อใช้สำหรับทดลองวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำที่จำเป็น เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีให้ครบทุกคน และฝึกปฏิบัติจากเมนบอร์ดที่ใช้งานได้จริงๆ มากมายหลายรุ่น หลายยี่ห้อพร้อมวงจรและจุดวัดไฟต่างๆ โปรแกรม CAIแบบอินเตอร์แอคทิฟใช้เรียนและทบทวนเนื้อหา การสอนจะเริ่มต้นด้วยการปรับพื้นให้ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นประกอบอาชีพช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค ที่ไม่มีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดในการทำงานจริงๆได้อย่างมีคุณภาพ ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่โอนเงินมาก่อน  ชื่อบัญชี นาย ธวัชชัย สีลาดเลา
Read More