Click on This Ad to Earn Money

Month: April 2018

Gecu TL866II Plus USB High Performance Programmer

Gecu TL866II Plus USB High Performance Programmer เครื่องแฟลชไบออส TL866 เวอร์ชั่นล่าสุด รุ่นนี้ก็เหมือนกับตัว minipro TL866CS น่ะครับ แต่เฟิรมแวร์ภายในเปลี่ยนใหม่ ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ ตัวใหม่ที่เป็นโปรแกรม Xgpro TL866II Plus การใช้งานก็เหมือนกันทุกอย่าง ส่วนโปรแกรมก็คล้ายกันกับ minipro V6 เกือบทุกอย่างครับ Gecu TL866II Plus USB High Performance Programmer จากการทดสอบการใช้งาน ต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้น  แต่ตอนนี้ทดสอบแล้วคือการอ่านไบออสที่ใช้แรงดันไฟ 1.8V ได้หลายเบอร์ และควาามเร็วในการอ่านและเขียนทำได้เร็วกว่า TL866CS นิดหน่อย สรุปโดยภาพรวมแล้ว ถ้ามีของเดิมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่น่ะครับ คุณสมบัติความแตกต่างของ TL866 แต่ละรุ่น ลิ้งค์โปรแกรมดาวน์โหลดhttp://www.xgecu.com/MiniPro/XgproV711_setup.rar